PH Model Management

Czech flag

Modelingovou agenturu PH Model Management, s.r.o., (PH Models) založil v roce 2005 Petr Holanec. Díky mnohaletým zkušenostem celého týmu, inovativnímu přístupu a tvrdé práci se agentura PH Models rychle zařadila na přední pozice mezi renomované agentury u nás.

Svým klientům PH Models umožňuje pracovat s modely a modelkami mezinárodní úrovně pocházející z Čech i ze zahraničí a zároveň vyhledává nové talenty, které naopak uvádí na scénu mezinárodního modelingu.

V roce 2009 se společnost PH Model Management stala součástí holdingu LBM (www.lbm.cz), což významným způsobem urychlilo růst společnosti a přivedlo PH Models ke spolupráci s Českou Miss.

V současné době má PH Model Management pobočku ve Vídni (www.phmodels.at) a vlastní významný podíl v agentuře Mango Models (www.mangomodels.pl) ve Varšavě. PH zastupuje přes tři sta modelek a modelů z Čech, Rakouska, Polska ale i z Německa, Slovenska, Itálie a Španělska, pracujících pro klienty z Evropy, USA ale například i ze středního východu, Afriky, Asie nebo Jižní Ameriky.

Cílem PH Model Management je pomoci budovat modelkám a modelům kariéru, umožnit jim dosáhnout na co nejvyšší mety v modelingu a zároveň naplnit ambice agentury působit globálně.Ke každému přistupujeme s úctou a s respektem. Jsme si vědomi, že talent, schopnosti, ale i potřeby jsou u každého jiné a individuální.

Snažíme se pečovat o každou modelku/modela a rozvíjet jejich schopnosti tak, aby v modelingu uspěli. Porozumět modelingu pomáháme nejen jim, ale i jejich rodičům a blízkým.

Pracujeme jako tým. Slovo každého v týmu PH má váhu a na každý názor je brán ohled.

Myslíme na budoucnost; rozhodnutí děláme s ohledem na budoucnost každé modelky/modela i s ohledem na rozvoj a růst PH Models.


Petr Holanec


<< Back

UK flag Model agency PH Model Management, s.r.o. was established in 2005 by Petr Holanec. Thanks to long experience of the whole team as well as innovating approach and hard work the agency PH Models has ranked fast among the leading respected model agencies in the Czech Republic.

PH Models enables its clients to work with models, both girls and boys, of global standard coming from the Czech Republic and other countries and at the same time it is searching for new talents and introducing them on the international modelling scene.

In 2009 the company PH Model Management became part of the LBM holding (www.lbm.cz), which significantly accellerated the company´s development and its collaboration with the competition for Czech Miss.

Today PH Model Management has a branch in Vienna (www.phmodels.at) and owns a significant share in Mango Models in Warsaw (www.mangomodels.pl). PH Models represents over 300 model girls and boys from Czech, Austria, Poland and also Germany, Slovakia, Italy and Spain working for clients from Europe and the USA, but also from Middle East, Africa and Asia or Latin America.

The objective of PH Model Management is to help its models to build their career, to reach the highest goals in modelling as well as to meet the agency´s ambition to operate worldwide.We prefer individual approach to every model with respect. We are aware of the fact that talent, skills, but also needs are different and inividual with every personality.

We try to care for every model girl or boy and develop their abilities so that they succeed in modelling. We help to understand modelling not only to the models but also their parents and families.

We work as a team. Everybody´s word in PH team has its weigh and everybody´s opinion is considered.

We think about the future, every decision is made considering the model´s future and related to the development and growth of PH Model Management.


Petr Holanec

PH Model Management, 2012

Powered by Face Office Model and casting agency software www.faceoffice.online